Nr 50/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz...

 
ZARZĄDZENIE Nr 50/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2019 roku
 
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat  za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020
 
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Uchwały Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 532 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania  z tych opłat, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzory umów o warunkach pobierania opłat za odpłatne usługi edukacyjne świadczone
na studiach, dla:
   1)  studentów studiów niestacjonarnych - załącznik nr 1,
   2)  studentów studiów stacjonarnych podejmujących odpłatne studia w języku obcym (obywatele
       polscy i cudzoziemcy) i języku polskim (cudzoziemcy) - załącznik nr 2,
   3)  studentów studiów stacjonarnych powtarzających zajęcia z powodu niezadowalających
       wyników w nauce oraz uczestniczących w odpłatnych zajęciach nieobjętych programem studiów
       - załącznik nr 3.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2019
Data publikacji:
06.07.2019 12:36
Data aktualizacji:
08.07.2019 07:41
Liczba wyświetleń:
686
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1Zarz50.doc95 KB
Zal2Zarz50.doc92.5 KB
Zal3Zarz50.doc76.5 KB
Zarz50.pdf499.8 KB