Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 12 lipiec, 2019 - 14:20

Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie
 
Instytut Geodezji ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie „Analiza i doskonalenie modelu matematycznego w zadaniu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego na podstawie danych
z pojedynczej epoki obserwacyjnej na potrzeby pomiarów deformacji w naukach o Ziemi”, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM.
 
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16 (panel ST10).
Wymagania stawiane kandydatom:
 • m.in. stopień zawodowy inżyniera w dyscyplinie geodezja
 • bardzo dobra znajomość rachunku wyrównawczego
 • doświadczenie w analizach algorytmów opracowania obserwacji GNSS
 • programowanie w środowisku Matlab
 • biegła znajomość angielskiego
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w firmie geodezyjnej pozwalające na sprawne przeprowadzenie polowych eksperymentów pomiarowych;
O projekcie:
Przedmiotem projektu jest model matematyczny w zadaniu satelitarnego wyznaczania precyzyjnej
pozycji na podstawie obserwacji z pojedynczej epoki obserwacyjnej.
Realizacja przeważającej części zadań projektu będzie przebiegała według następującego planu:
 • wyprowadzenie formuł matematycznych dotyczących danej części projektu
 • opracowanie szczegółowych algorytmów realizujących proces obliczeniowy
 • implementacja opracowanych algorytmów w środowisku Matlab
 • testy na podstawie danych symulowanych i rzeczywistych
 • analiza wyników, wyprowadzenie wniosków i rekomendacji
 • przygotowanie artykułów do publikacji
 
Do obowiązków stypendysty będzie należało uczestniczenie w realizacji zadań wszystkich faz projektu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji opracowanych algorytmów w środowisku Matlab, wykonania testów, przeprowadzenia analiz wyników i przygotowania artykułów do publikacji.
 
Termin składania ofert: 23 lipca 2019, 00:00
Forma składania ofert: osobiście, w sekretariacie Instytutu Geodezji (pok. 25), ul. Oczapowskiego 1,
10-719 Olsztyn
 
Warunki zatrudnienia:
Okres zatrudnienia: 34 miesiące. Stypendium: 1000 zł/mc w pierwszych 10-ciu miesiącach i 1700 zł/mc
w pozostałym okresie realizacji projektu. Przewidywane rozpoczęcie pracy: 01.12.2019 r.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • list motywacyjny,
 • CV (uwzględniające aktualne dane teleadresowe),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich,
 • informację o przebiegu studiów,
 • jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć i zainteresowań naukowych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”)
 
Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej, wydanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.)
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 lipca 2019, 00:00

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Instytut Geodezji
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Cellmer, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2019
Data publikacji:
05.07.2019 13:23
Data aktualizacji:
12.07.2019 14:20
Liczba wyświetleń:
773
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument