Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok

 
Zarządzenie Nr 46/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z pkt 5 Rozdziału I Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik
do Uchwały Nr 421
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku  
w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Zatwierdzam, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, plany finansowe:
  1)   wydziałów,
  2)   jednostek międzywydziałowych,
  3)   jednostek ogólnouczelnianych,
  4)   administracji centralnej.
 
§ 2
1.  Realizację planów powierzam Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom jednostek międzywydziałowych
    i ogólnouczelnianych.
2.  Nadzór nad realizacją planów powierzam Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 10:46
Data aktualizacji:
03.07.2019 10:47
Liczba wyświetleń:
413
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz46.pdf300.83 KB