Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR...

 
Zarządzenie Nr 44/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i WNoŻ
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Załączniki nr 5, 6 i 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŻ i WNoŻ, stanowiące załączniki do zarządzenia Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 09:42
Data aktualizacji:
03.07.2019 09:55
Liczba wyświetleń:
448
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal5Zarz44.doc429.5 KB
Zal6Zarz44.doc419 KB
Zal11Zarz44.docx169.77 KB
Zarz44.pdf245 KB