Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 51/2019
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie powołuję prof. dr. hab. Pawła Brzuzana na pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 upoważniony jest w szczególności do:
     1)  podejmowania decyzji we wszystkich sprawach organizacyjnych i finansowych związanych
         z uruchomieniem kształcenia w Szkole Doktorskiej,
     2)  reprezentowania Rektora wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych
         podmiotów w sprawach dotyczących uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
     3)  realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji konkursowej
         ds. Szkoły Doktorskiej.
 
§ 2
Funkcja Pełnomocnika wygasa z dniem 30 września 2019 roku.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 09:31
Data aktualizacji:
03.07.2019 09:31
Liczba wyświetleń:
599
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec51.pdf301.87 KB