Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego

 
Decyzja Nr 49/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2019 roku
 
w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdziale II pkt 3 ppkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby:
  1)   Kanclerza – w zakresie środków na:
      a) administrację centralną,
      b) remonty,
      c) inwestycje,
  2)   Prorektora właściwego ds. nauki – w zakresie środków na:
      a)    rozwój naukowy,
      b)    współpracę międzynarodową,
  3)   Prorektora właściwego ds. kształcenia i studentów – w zakresie środków na:
      a)    samorząd studencki,
      b)    kulturę studencką,
      c)    Radę Uczelni,
      d)    jubileusz XX-lecia UWM,
  4)   Prorektora właściwego ds. ekonomicznych i rozwoju – w zakresie środków na:
      a)    kulturę fizyczną studentów,
      b)    rezerwę budżetową.
 
§ 2
Prorektorzy oraz Kanclerz przedstawiają Rektorowi sprawozdanie z wydatkowania środków wymienionych
w § 1 za rok poprzedni w terminie do końca lutego.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Traci moc Decyzja nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 08:44
Data aktualizacji:
03.07.2019 08:45
Liczba wyświetleń:
539
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec49.pdf333.08 KB