Nr 48/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie...

 
Decyzja Nr 48/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższymi nauce (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce wprowadza się następujące zmiany:
      1)  skreśla się pkt 3,
      2)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
          „9) prof. dr hab. Ewa DZIKA,”
      3)  pkt 12 otrzymuje brzmienie:
          „12) prof. dr hab. Iwona BOGACKA,”
      4)  dodaje się pkt 26a w brzmieniu:
          „26a prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,”
      5)  w pkt 32 przecinek zastępuje się kropką,
      6)  skreśla się pkt 33.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    przedstawia się następująco:
      1)  dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
      2)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
      3)  dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
      4)  dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
      5)  prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI,
      6)  prof. dr hab. Iwona BOGACKA,
      7)  prof. dr hab. Urszula CZARNIK,
      8)  prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ,
      9)  prof. dr hab. Ewa DZIKA,
    10)   ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ,
    11)   dr hab. Jan JAKÓBOWSKI,  
    12)   prof. dr hab. Roman KISIEL,
    13)   prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
    14)   dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,
    15)   prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK,
    16)   dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,
    17)   dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM,
    18)   ks. dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM,
    19)   prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ,
    20)   dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
    21)   dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
    22)   ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM,
    23)   prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
    24)   prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ,
    25)   prof. dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK,
    26)   prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
    27)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
    28)   prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK,
    29)   dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI,
    30)   dr inż. Aleksander SOCHA,
    31)   mgr Izabela BAGIŃSKA,
    32)   mgr inż. Grzegorz GABARA.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 08:37
Data aktualizacji:
03.07.2019 08:37
Liczba wyświetleń:
488
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec48.pdf617.24 KB