Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife”

 
Decyzja Nr 46/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
 
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska
i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Zespół Zarządzający Projektem pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0001/18-00w następującym składzie:
   1)  Kierownik Projektu i Koordynator Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
       – prof. dr hab. inż. Katarzyna Glińska-Lewczuk,
   2)  Koordynator Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. wet. Bogdan Lewczuk,
   3)  Koordynator Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – prof. dr hab. inż. Wiesław Sobotka,
   4)  Koordynator Wydziału Nauki o Żywności – dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz,
   5)  Koordynator Wydziału Biologii i Biotechnologii – prof. dr hab. Iwona Bogacka,
   6)  Koordynator Wydziału Nauk o Środowisku – dr hab. inż. Marcin Zieliński,
   7)  Asystent Kierownika Projektu – mgr Arkadiusz Tabaka – Centrum Innowacji i Transferu
       Technologii,
   8)  Specjalista ds. monitoringu – mgr Mariola Kulawczuk – Centrum Innowacji i Transferu
       Technologii,
   9)  Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Barbara Drozd,
 10)   Specjalista ds. rozliczeń projektowych – mgr Anna Dylewicz.
 
§ 2
Zespół Zarządzający Projektem odpowiada min. za:
  1)    realizację projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  2)    przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
  3)    aktualizację dokumentacji w przypadku zmian prawnych oraz procedur wdrażania,
  4)    bezpośrednią współpracę z wykonawcami,
  5)    planowanie finansowania i wnioskowanie o środki,
  6)    prowadzenie monitoringu i sprawozdawczość,
  7)    śledzenie postępów w odniesieniu do planu projektu.
 
§ 3
Zakresy obowiązków poszczególnych członków Zespołu Zarządzającego zostaną określone w ramach zawartych umów o pracę.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.06.2019
Data publikacji:
03.07.2019 08:07
Data aktualizacji:
03.07.2019 08:07
Liczba wyświetleń:
524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec46.pdf553.92 KB