Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo

 
Decyzja Nr 45/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska
i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa o dofinansowanie
nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komitet Sterujący Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy o dofinansowanie RPWM.01.01.00-28-0001/18-00
w następującym składzie:
    1)   Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Przewodniczący,
    2)   Kanclerz UWM w Olsztynie – dr inż. Aleksander Socha,
    3)   Prodziekan ds. nauki Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – dr hab. inż. Agnieszka
        Pszczółkowska,
    4)   Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
        – prof. dr hab. wet. Andrzej Koncicki,
    5)   Prodziekan ds. nauki Wydziału Biologii i Biotechnologii – dr hab. Nina Smolińska,
   6)     Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie mgr Eliza
        Popławska-Jodko.
§ 2
Komitet Sterujący Projektu odpowiada za zarządzanie strategiczne realizacją projektu oraz wypełnienie wszystkich postanowień umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez
Zarząd Województwa a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
z siedzibą w Olsztynie.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.06.2019
Data publikacji:
02.07.2019 14:56
Data aktualizacji:
03.07.2019 07:55
Liczba wyświetleń:
715
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec45.pdf389.07 KB