Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Decyzja Nr 44/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2019 roku
 
w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 19 pkt. 1 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Statut Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stanowiący załącznik do decyzji.
 
§ 2
Traci moc dotychczasowy Statut Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z późniejszymi zmianami.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2019
Data publikacji:
02.07.2019 14:49
Data aktualizacji:
03.07.2019 07:51
Liczba wyświetleń:
816
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec44.docx30.82 KB