Nr 537 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”

UCHWAŁA Nr 537
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing
w oświacie”
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), w związku z  Uchwałą Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich (ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 10 Rektora Akademii Rolniczo –Technicznej im. M.  Oczapowskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat ustala program studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”,
   stanowiący załączniki 1a -1c do uchwały.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych,
   na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2019
Data publikacji:
28.06.2019 15:03
Data aktualizacji:
28.06.2019 15:03
Liczba wyświetleń:
757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw537.pdf988.24 KB
ZalUchw537.pdf258.11 KB