UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA

Strona została usunięta dnia: 24 czerwiec, 2019 - 08:46

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO
W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
Czas pracy: pełen etat
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
 • Praca przy codziennej obsłudze koni (karmienie i czyszczenie, wyrzucanie obornika, pomoc przy zabiegach weterynaryjnych).
 • Praca przy okresowej obsłudze koni (pracach pielęgnacyjnych, m.in. kucie i rozczyszczanie kopyt).
 • Konserwacja i naprawa sprzętu oraz wyposażenia Ośrodka.
 • Praca przy transporcie i magazynowaniu pasz.
 • Dbałość o należyty porządek i wygląd pomieszczeń wraz z przylegającym terenem powierzonym nadzorowi.
 • Powiadamianie przełożonego o zauważonych objawach chorobowych u koni.
 • W przypadkach nagłych zawiadamianie dyżurnego lekarza weterynarii.
 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż. i regulaminu pracy oraz Regulaminu Ośrodka Jeździeckiego.

WYMAGANIA:
 • Znajomość specyfiki pracy z końmi (dużymi zwierzętami gospodarskimi).
 • Umiejętność obchodzenia się z końmi w codziennej obsłudze.
 • Znajomość tzw. prac podwórzowych związanych z pracą w stajni i urządzeniami przystajennymi.
 • Empatia w stosunku do zwierząt.
 • Pożądana umiejętność powożenia, jazdy konnej, rozczyszczania i kucia koni oraz wszelkie inne umiejętności przydatne do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Pożądane prawo jazdy kat. T i inne uprawnienia do obsługi urządzeń rolniczych oraz innych urządzeń technicznych.  
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe, pożądane zawodowe lub średnie.
 • Dobre zdrowie pozwalające na pracę fizyczną (zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu).
 • Odpowiednie predyspozycje psychiczne wymagane przy pracy z końmi (odwaga, podstawowa znajomość ich zachowania).
 • W zależności od potrzeb praca także w dni ustawowo wolne od pracy.
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Ośrodku Jeździeckim UWM, u Kierownika p. Zdzisława Kamińskiego, ul. Słoneczna 51A, 10-719 Olsztyn, w godz. 8.00-14.00. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. (89) 523-37-40.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 czerwca 2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - Dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
24.06.2019 08:46
Data aktualizacji:
24.06.2019 08:46
Liczba wyświetleń:
608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument