Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 42/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 27 i § 27a Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1 
1.  Odwołuję ze składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pana Krystiana Filipka.
2.   Powołuję do składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pana Pawła RECZKOWSKIEGO.
3.   Skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., po zmianach, o których mowa w ust. 1
    i 2, przedstawia się następująco:
       1)   Prezes Zarządu – dr Tomasz WIERZEJSKI,
       2)   Członkowie Zarządu:
            a)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
            b)     mgr Krzysztof PODOLAK,
            c)      Paweł RECZKOWSKI,
            d)     Tymoteusz TYRAJSKI.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2019
Data publikacji:
07.06.2019 14:15
Data aktualizacji:
07.06.2019 14:15
Liczba wyświetleń:
688
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument