Nr 40/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 40/2019

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 maja 2019 roku

 

w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Do obsługi kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2019/2020
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołuje się Punkt Obsługi Kandydata.
 
§ 2
Do zadań Punktu Obsługi Kandydata należy:
   1)   udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,
   2)   obsługa infolinii telefonicznej dotyczącej rekrutacji, forum internetowego oraz rekrutacyjnej
       poczty elektronicznej,
   3)   obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym, w tym
       wprowadzanie wyników egzaminu dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite
       studia magisterskie oraz wyniku studiów dla kandydatów na studia II stopnia,
   4)   udzielanie pomocy kandydatom w rejestracji na studia, 
   5)   weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
       wszystkie kierunki i formy studiów,
   6)   przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,
   7)   inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów
       stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
§ 3
Do pracy w Punkcie Obsługi Kandydata wyznaczone zostają następujące osoby:
   1)     mgr Justyna Bieńkowska,
   2)     mgr inż. Artur Błaszczyk,
   3)     mgr Marzenna Borkowska,
   4)     dr inż. Ewa Burczyk,
   5)     dr Maciej Duda,
   6)     dr Stanisław Drozda,
   7)     mgr Barbara Golonka,
   8)     mgr Paweł Goławski,
   9)     mgr Aleksandra Grudzińska,
 10)     mgr Beata Gwiazda,
 11)     mgr Joanna Janiuk,
 12)     mgr inż. Wiesława Kolano,
 13)     mgr Adrian Kornet,
 14)     mgr inż. Małgorzata Makowska,
 15)     dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz,
 16)     mgr Anna Niedziela,
 17)     dr Tomasz Nowakowski,
 18)     dr inż. Tomasz Olkowski,
 19)     dr Sylwia Okorska,
 20)     dr hab. inż. Adam Okorski,
 21)     Łukasz Olszewski,
 22)     mgr Łukasz Paukszto,
 23)     mgr Izabela Pawlicka,
 24)     mgr inż. Monika Pliszka,
 25)     mgr Andrzej Pobiedziński,
 26)     mgr inż. Magdalena Rozmianiec-Perzyńska,
 27)     mgr Irena Rzatkiewicz,
 28)     dr Kamil Szandar,
 29)     mgr Marzena Śmiech,
 30)     dr inż. Agnieszka Trystuła,
 31)     inż. Renata Uchal,
 32)     dr Marcin Warmiński,
 33)     mgr inż. Marta Wasiak.
 
§ 4
Pracami Punktu Obsługi Kandydata kieruje wyznaczony pracownik biura właściwego ds. rekrutacji.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.05.2019
Data publikacji:
07.06.2019 10:33
Data aktualizacji:
12.06.2019 09:18
Liczba wyświetleń:
831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec40.pdf585.64 KB