Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego”

 
Zarządzenie Nr 43/2019 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2019 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne
a organizacja duszpasterstwa parafialnego”
 
Na podstawie §17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Teologii tworzy się kurs dokształcający pn. „Zasady teologiczno-pastoralne
    a organizacja duszpasterstwa parafialnego”.
2.   Kurs obejmuje 18 godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
1.    Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
2.    Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Teologii.
 
§ 3
1.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych
    00/100).
2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2019
Data publikacji:
07.06.2019 10:17
Data aktualizacji:
12.06.2019 09:47
Liczba wyświetleń:
510
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Image120619085451.pdf391.16 KB