Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 42/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 czerwca 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny
w edukacji integracyjnej”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.06.2019
Data publikacji:
07.06.2019 10:12
Data aktualizacji:
07.06.2019 10:13
Liczba wyświetleń:
426
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument