Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2019/2020

 
Zarządzenie Nr 41/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 maja 2019 roku
 

w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.) oraz § 6 ust. 5 uchwały
Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się nabór do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w dyscyplinach naukowych, o których mowa w § 3.

 § 2

Limit miejsc w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 wynosi 31.


§ 3

Ustala się liczbę miejsc przyznanych poszczególnym dyscyplinom naukowym w ramach limitu przyjęć,
o którym mowa w § 2:

 

Lp.

Dyscyplina

Limit

1

Ekonomia i finanse

1

2

Historia

1

3

Inżynieria mechaniczna

2

4

Inżynieria lądowa i transport

3

5

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3

6

Językoznawstwo

1

7

Nauki biologiczne

4

8

Nauki medyczne

2

9

Nauki prawne

1

10

Nauki teologiczne

1

11

Pedagogika

1

12

Rolnictwo i ogrodnictwo

2

13

Technologia żywności i żywienia

3

14

Weterynaria

3

15

Zootechnika i rybactwo

3

Ogółem

31


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2019
Data publikacji:
07.06.2019 10:04
Data aktualizacji:
12.06.2019 09:52
Liczba wyświetleń:
901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz41.pdf693.42 KB