UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

Strona została usunięta dnia: 6 czerwiec, 2019 - 11:28

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Hodowli Roślin
i Nasiennictwa
Czas pracy: pełen etat
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
         prowadzenie doświadczeń polowych, wazonowych i laboratoryjnych w zakresie hodowli
      jakościowej i odpornościowej zbóż na patogeny grzybowe, w tym wyjazdy terenowe, pobieranie
      prób roślinnych;
         dozór i opieka nad aparaturą i materiałami w pracowni odpornościowej i pracowni biometrii roślin;
         bonitację roślin w trakcie wegetacji, selekcję materiałów hodowlanych różnych gatunków pszenic
      (ZDD w Bałcynach);
         wykonywanie pomiarów biometrycznych roślin (w trakcie wegetacji i po zbiorze);
         wykonywanie preparatów i obserwacji mikroskopowych w zakresie badań z roślinami zbożowymi
      prowadzonych w Katedrze;
         przygotowanie prób ziarna do analiz chemicznych (omłot, czyszczenie, mielenie);
         pomoc przy wykonywaniu analiz chemicznych w pracowni fitochemicznej w zakresie badań
      jakościowych i odpornościowych;
         przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych;
         inne prace zlecone przez kierownika Katedry.

WYMAGANIA:
         wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe;
         prawo jazdy kategorii B (posiadanie własnego samochodu);
         dyspozycyjność;
         brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy (w szczególności brak alergii
      na gluten, pyłki i kurz);
         umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz znajomość zasad
      pracy z odczynnikami chemicznymi;
         bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
         samodzielność w wykonywaniu obowiązków i umiejętność pracy w zespole;
         sumienność, odpowiedzialność, dokładność oraz konsekwencja w działaniu;
         umiejętność pracy pod presją czasu.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
   osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
   zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
   str. 1)”,
 
w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
pl. Łódzki 3, Olsztyn, pokój nr 410 (sekretariat).
Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 czerwca 2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.06.2019
Data publikacji:
06.06.2019 11:28
Data aktualizacji:
06.06.2019 11:28
Liczba wyświetleń:
987
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument