Nr 182 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów w obr. ewid. nr 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 182

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Świetlistej (obręb 152 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako działki nr 25/69, 25/71, 25/75, 25/77, 25/80, 25/85, 25/86 o łącznej powierzchni 1131 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości odpowiednio do nich przyległych.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
18.09.2007 06:51
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:47
Liczba wyświetleń:
3044
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument