Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

RADA UCZELNI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

  1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
  2. prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA,
  3. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
  4. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
  5. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
  6. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
  7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

 

UCHWAŁY RADY UCZELNI:

1. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 13 maja 2019 r. w przedmiocie zaopniowania
     projektu Statutu UWM

2. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  REGULAMIN RADY UCZELNI

3. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zopiniowania Planu rzeczowo-
    finansowego UWM na 2019 rok

4. Uchwała Rady Uczelni UWM z dnia 14 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia
     zamówień publicznych polegających na wyborze firmy audytorskiej

5. Uchwały Rady Uczelni z dnia 18 listopada 2019 r.:

    - w sprawie wyboru firmy audytorskiej,

    - w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego,

    - w sprawie wystąpienia do MNiSW z wnioskiem o przyznanie Rektorowi nagrody za całokształt
       działalności
  REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Zofia Konopka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2019
Data publikacji:
17.05.2019 13:06
Data aktualizacji:
16.09.2020 10:50
Liczba wyświetleń:
2672
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwRU12019.pdf155.67 KB
UchwRU062019.pdf188.62 KB
RegulaminRU.pdf2.33 MB
RegulaminRU.pdf2.33 MB
UchwRU21062019.pdf524.92 KB
UchwRU09092019.pdf223.16 KB
RegulaminzampubRU.pdf1.07 MB
UchwRU14102019.pdf223.16 KB
UchwNr1RU18.11.pdf290.34 KB
UchwNr2RU18.11..pdf252.97 KB
UchwNr3RU18.11.pdf294.2 KB