Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, zaopiniowany przez Radę Wydziału, na Wydziale
    Lekarskim, z dniem 1 czerwca 2019 roku przekształca się Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-
    Ortopedycznej w Klinikę Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa.
2.   Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej staje się z dniem 1 czerwca 2019 r.
    Kierownikiem Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Lekarskiego oraz Kanclerzowi.
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim.
3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2019
Data publikacji:
16.05.2019 13:47
Data aktualizacji:
16.05.2019 13:49
Liczba wyświetleń:
668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz39.pdf258.03 KB