Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
ZARZĄDZENIE Nr 38/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, zaopiniowany przez Radę Wydziału, na Wydziale Nauk
o Zdrowiu, z dniem 1 czerwca 2019 r. zmienia się nazwę Kliniki Pulmonologii, funkcjonującej
w strukturze organizacyjnej Katedry Pulmonologii, na Klinikę Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2019
Data publikacji:
16.05.2019 13:01
Data aktualizacji:
16.05.2019 13:50
Liczba wyświetleń:
615
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38.pdf250.13 KB