Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
ZARZĄDZENIE Nr 37/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, zaopiniowany przez Radę Wydziału, na Wydziale
    Lekarskim:
       1)  z dniem 31 maja 2019 r. znosi się Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
       2)  z dniem 1 czerwca 2019 r. tworzy się Klinikę Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 maja 2019 r. w Oddziale Klinicznym Chirurgii Urazowo-
    Ortopedycznej stają się z dniem 1 czerwca 2019 r. pracownikami Kliniki Ortopedii, Traumatologii
    i Chirurgii Kręgosłupa.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Lekarskiego oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.05.2019
Data publikacji:
16.05.2019 12:57
Data aktualizacji:
23.05.2019 09:09
Liczba wyświetleń:
881
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37.pdf237.42 KB