Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, zaopiniowany przez Radę Wydziału, na Wydziale
    Nauk o Zdrowiu:
       1)  z dniem 31 maja 2019 r. znosi się Katedrę Pulmonologii,
       2)  z dniem 1 czerwca 2019 r. tworzy się Klinikę Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem
           Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 maja 20919 r. w Katedrze Pulmonologii stają się z dniem
    1 czerwca 2019 r. pracownikami Kliniki Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem
    Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2019
Data publikacji:
16.05.2019 12:52
Data aktualizacji:
16.05.2019 13:52
Liczba wyświetleń:
560
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz34.pdf259.15 KB