Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

 
Zarządzenie Nr 35/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 maja 2019 roku
 
w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., poz. 131), zarządza się
co następuje:
 
§ 1
Ustala się zasady realizacji praktyk studenckich oraz wzory umów i dokumentów związanych
z rozliczeniem finansowym praktyki, stanowiące odpowiednio załączniki do Zarządzenia:
    1)  zasady realizacji praktyk studenckich – załącznik Nr 1,
    2)  umowa o realizację praktyki studentów – załącznik Nr 2,
    3)  umowa o realizację praktyki psychologiczno-pedagogicznej studentów – załącznik Nr 3,
    4)  umowa o realizację praktyki nauczycielskiej studentów – załącznik Nr 4,
    5)  umowa o realizację praktyki studentów kierunku weterynaria – załącznik Nr 5,
    6)  wzór imiennej listy wypłat ekwiwalentu za zakwaterowanie i koszty przejazdu, studentom
        realizującym praktyki – załącznik Nr 6.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy i obowiązują
    do końca okresu, na który zostały zawarte.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.05.2019
Data publikacji:
15.05.2019 12:54
Data aktualizacji:
15.05.2019 12:54
Liczba wyświetleń:
5994
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35.pdf290.91 KB
ZalNr1Zarz35.pdf116.95 KB
Zal2Zarz35.docx16.77 KB
Zal3Zarz35.docx16.54 KB
Zal4Zarz35.docx16.37 KB
Zal5Zarz35.docx17.57 KB
Zal6Zarz35.docx21.66 KB