Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 39/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 maja 2019 roku
 
w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 262 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na 2019 rok ustala się kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.05.2019
Data publikacji:
15.05.2019 11:50
Data aktualizacji:
15.05.2019 13:02
Liczba wyświetleń:
862
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec39.pdf210.76 KB