Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

 
Decyzja Nr 38/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 maja 2019 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 717 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.05.2019
Data publikacji:
15.05.2019 11:47
Data aktualizacji:
15.05.2019 13:03
Liczba wyświetleń:
3822
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec38.docx19.22 KB
Dec38.pdf215.78 KB