Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych

Decyzja Nr 20/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 w Decyzji Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) Przewodnicząca – dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
2.  Po zmianie, o której mowa w ust. 1 skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
    nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych na kadencję 2016-2020, przedstawia się
    następująco:
      1)  Przewodnicząca – dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
Członkowie:
      2)  prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI,
      3)  prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK,
      4)  dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM,
      5)  dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM,
      6)  dr hab. Marcin CHEŁMINIAK,
      7)  dr Paweł PIOTROWSKI,
      8)  dr Adam GRABOWSKI,
      9)  dr Tomasz BOJAROWICZ,
    10)  dr Agnieszka ZDUNIAK,
    11)  dr hab. Zdzisława KOBYLIŃSKA – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
    12)  dr Tomasz NOWAKOWSKI – przedstawiciel ZNP,
    13)  mgr Magdalena JAWOREK – przedstawiciel doktorantów,
    14)  Martyna WITULSKA – przedstawiciel studentów.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2019
Data publikacji:
13.05.2019 09:21
Data aktualizacji:
13.05.2019 09:21
Liczba wyświetleń:
509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec20.pdf377.53 KB