Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Strona została usunięta dnia: 10 maj, 2019 - 09:18
 
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, zaopiniowany przez Radę Wydziału,
    na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
      1) z dniem 31 maja 2019 r. znosi się Katedrę Pulmonologii,    
      2) z dniem 1 czerwca 2019 r. tworzy się Klinikę Pulmonologii z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem
         Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego.
 
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 31 maja 2019 r. w Katedrze Pulmonologii stają się z dniem
   1 czerwca 2019 r. pracownikami Kliniki Pilmonologii z Warmińśko-Mazurskim Ośrodkiem
   Diagnozowania i Leczenia Chorób Układu Oddechowego.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.

2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.04.2019
Data publikacji:
10.05.2019 09:18
Data aktualizacji:
10.05.2019 09:18
Liczba wyświetleń:
720
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz34.pdf259.15 KB