Nr 33/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i W

 
Zarządzenie Nr 33/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i WNoŻ
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 7 Programy stażowe
dla studentów WKŚiR, WNoŚ i WNoŻ stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
19. Opinia

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2018
Data publikacji:
08.05.2019 11:27
Data aktualizacji:
08.05.2019 13:45
Liczba wyświetleń:
636
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33.pdf232.05 KB
RegulaminZarz33.doc222 KB
Zal1RegZarz33.doc351.5 KB
Zal2ZRegZarz33.doc323.5 KB
Zal4RegZarz33.doc351.5 KB
Zal3RegZarz33.doc308.5 KB
Zal5RegZarz33.doc423.5 KB
Zal6RegZarz33.doc415.5 KB
Zal7RegZarz33.doc340.5 KB
Zal8RegZarz33.docx184.89 KB
Zal9RegZarz33.doc325 KB
Zal10RegZarz33.doc326.5 KB
Zal11RegZarz33.docx164.81 KB
Zal12RegZarz33.doc350.5 KB
Zal13RegZarz33.doc355.5 KB
Zal14RegZarz33.doc366.5 KB
Zal15RegZarz33.doc359.5 KB
Zal16RegZarz33.doc352.5 KB
Zal18RegZarz33.doc309.5 KB
Zal17RegZarz33.doc317.5 KB
Zal19RegZarz33.doc311.5 KB
Zal20RegZarz33.doc322.5 KB
Zal21RegZarz33.doc346.5 KB
Zal22RegZarz33.doc328 KB