Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 35/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2019 roku 
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 Zarządzenia Nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję
    2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
     1)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:
         „1) mgr inż. Krystyna CIEŚLAR – Przewodnicząca Komisji (Zarząd Uczelniany ZNP),
     2)   pkt 10 otrzymuje brzmienie:
         „10) mgr inż. Magdalena PRZERADZKA (Wydział Nauk o Zdrowiu),
     3)   pkt 18 otrzymuje brzmienie:
         „21) mgr Marzenna BORKOWSKA (Wydział Lekarski).
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020
    przedstawia się następująco:
     1)  mgr inż. Krystyna CIEŚLAR – Przewodnicząca Komisji (Zarząd Uczelniany ZNP),
     2)  dr inż. Daria MURAWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     3)  dr inż. Grzegorz PANASIEWICZ (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     4)  dr inż. Agnieszka CHOJKA (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
     5)  dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),
     6)  dr inż. Emilia MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     7)  dr Leszek BŁASZKIEWICZ (Wydział Matematyki i Informatyki),
     8)  dr hab. Roman WÓJCIK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     9)  dr inż. Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA (Wydział Nauk Ekonomicznych),
   10)   mgr inż. Magdalena PRZERADZKA (Wydział Nauk o Zdrowiu),
   11)   mgr inż. Barbara JAROSZEWSKA (Wydział Nauk o Środowisku),
   12)   dr Krzysztof GĄSECKI (Wydział Nauk Społecznych),
   13)   mgr inż. Konrad NOWAK (Wydział Nauk Technicznych),
   14)   dr inż. Sylwester CZAPLICKI (Wydział Nauki o Żywności),
   15)   dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
   16)   dr Miłosz PIOTROWSKI (Wydział Sztuki),
   17)   dr Danuta KAMILEWICZ-RUCIŃSKA (Wydział Teologii),
   18)   mgr Marzenna BORKOWSKA (Wydział Lekarski),
   19)   Krzysztof JASIŃSKI (Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”),
   20)  Agnieszka SUŁKOWSKA – Sekretarz Komisji (Dział Gospodarki Nieruchomościami),
 
§ 2
Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2019
Data publikacji:
30.04.2019 14:22
Data aktualizacji:
08.05.2019 13:50
Liczba wyświetleń:
949
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35.pdf1008.62 KB