Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 29 kwiecień, 2019 - 11:10

Konkurs
Na stanowisko stypendysty (doktoranta)
w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ukończone studia na kierunku weterynaria lub magisterskie w zakresie biotechnologii lub biologii ORAZ posiadanie statusu doktoranta – będącego uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni;
znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;
dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;
dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports
lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych;
znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu;
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich
2.    podanie (kierowane do kierownika projektu - dr hab. n. med. Piotr Walczak),
3.    życiorys (CV)
4.    list motywacyjny
5.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku stypendysta
     - doktorant,
9.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10.oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania
    stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
    Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.).
 
Opis zadań:
  • Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem magnetycznym małych i dużych zwierząt.
  • Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.
  • Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.
  • Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
  • Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc w przygotowaniu manuskryptów.
Dodatkowe Informacje:
Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert: 31 maja 2019; godz. 23.59
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
  • Okres pobierania stypendium – maksymalnie 32 miesiące
  • Wynagrodzenie w formie stypendium finansowanego z projektu NCN w wysokości 3375 zł miesięcznie
  • Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl
  • Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 5 kwietnia 2019
  • Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk, e-mail: dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 89 524 56 89

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Neurochirurgii
Wytworzył:
Dominika Gołubczyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.04.2019
Data publikacji:
29.04.2019 11:10
Data aktualizacji:
29.04.2019 11:10
Liczba wyświetleń:
720
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument