Nr 33/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 33/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
  
§ 1
1.  Nauczycielowi akademickiemu, który zrealizował zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze,
    przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej po jej pozytywnej ocenie w wysokości
    określonej w ust. 2.
 
2.  Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie pracy dyplomowej, o której mowa w ust. 1, wynosi:
     1)  praca magisterska - 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych),
     2)  praca inżynierska - 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych),
     3)  praca licencjacka - 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote).
 
§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2019
Data publikacji:
23.04.2019 13:44
Data aktualizacji:
24.04.2019 11:08
Liczba wyświetleń:
1119
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33.pdf223.83 KB