Nr 32/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019

 
Decyzja Nr 32/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane
w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.), art. 136 ust. 2 pkt 3 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.), § 6 - 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2063) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 

§ 1

1.  Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim w ramach godzin ponadwymiarowych, ustalone jako iloczyn liczby godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.

2.  Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w ust. 1, określa tabela.

 

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka za godzinę ponadwymiarową (obliczeniową, odpowiadającą 45 min.)

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

150 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub doktora sztuki

 

 

140 zł

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki

 

130 zł

4

Asystent, Wykładowca, Lektor

100 zł

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2019
Data publikacji:
23.04.2019 13:38
Data aktualizacji:
24.04.2019 11:17
Liczba wyświetleń:
1183
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec32.pdf432.18 KB