Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”

 
Zarządzenie Nr 30/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe
w zakresie: „Rytmika i taniec”
.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 80/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2019
Data publikacji:
23.04.2019 13:34
Data aktualizacji:
08.05.2019 10:50
Liczba wyświetleń:
528
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30.pdf253.53 KB