UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ

Strona została usunięta dnia: 29 kwiecień, 2019 - 12:14

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI KONSERWATORA
W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ (umowa na zastępstwo)
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Pływalnia Uniwersytecka
Czas pracy: pełen etat
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: pomp, central
   wentylacyjnych, filtrów, wymienników;
   prowadzenie i kontrolowanie w sposób ciągły parametrów wody zgodnie z obowiązującymi
   przepisami;
   prowadzenie prac porządkowo-konserwatorskich;
   czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym;
   uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją;
   obsługa sterowników przemysłowych, naprawa usterek mechanicznych, hydraulicznych
   i pneumatycznych;
   wykonywanie wszystkich czynności służbowych zgodnie z wymogami i przepisami: BHP, Eksploatacji
   Urządzeń Elektrycznych, UDT, instrukcji obsługi oraz technicznymi warunkami eksploatacji
   i konserwacji urządzeń.

WYMAGANIA:
   wykształcenie minimum średnie techniczne;
   preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;
   preferowane będzie posiadanie aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP grupa E do 1 kV
   w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń oświetleniowych
   oraz urządzeń napędowych do 50 kW;
   znajomość typów silników, aparatury technicznej i zabezpieczającej w sieci rozdzielczej pływalni
   i węźle cieplnym oraz danych technicznych i wartości znamionowych urządzeń i aparatury;
   znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach elektrycznych, eksploatacji
   technicznej urządzeń elektrycznych.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
     w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2,
    10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 maja 2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2019
Data publikacji:
18.04.2019 14:42
Data aktualizacji:
29.04.2019 12:14
Liczba wyświetleń:
918
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument