Wersje strony Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

WersjaAutor
12.04.2019 - 14:28 - wersja aktualnaZofia Konopka