Nr 31/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18, pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”

 
Decyzja Nr 31/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2019 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.01.00-00-T143/18,
pt. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§1
W celu realizacji projektu „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”, nr POWR.03.01.00-00-T143/18 powołuje się Komitet Sterujący, w składzie:
   1)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Komitetu Sterującego, 
Członkowie Komitetu Sterującego:
   2)   dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - Prodziekan ds. toku studiów
   3)   mgr Przemysław Rajchel - Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju
       "PIONIER" (ESER)
,
   4)   mgr Eliza Popławska – Jodko – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 
§2
Komitet Sterujący prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.03.2019
Data publikacji:
12.04.2019 14:28
Data aktualizacji:
12.04.2019 14:28
Liczba wyświetleń:
643
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec31.pdf311.66 KB