UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ

Strona została usunięta dnia: 29 kwiecień, 2019 - 08:30


UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI WARTOWNIKA
W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW na stanowisku wartownika określa Regulamin Straży Uniwersyteckiej – załącznik do Zarządzenia nr 115/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29
listopada 2016 r.

 
WYMAGANIA:
   wykształcenie średnie,
   wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
   aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne pracownika ochrony fizycznej,
   doświadczenie (min. 2-3 lata) w obszarze ochrony osób i mienia,
   wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia oraz znajomość przepisów prawa w zakresie
   bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia,
   znajomość aglomeracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
   znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
   mile widziane umiejętności współdziałania i pracy w zespole, działania pod wpływem stresu i presją
   czasu oraz logicznego myślenia.
 
MILE WIDZIANE:
   dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony osób i mienia,
   zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „członka służby porządkowej lub informacyjnej”.
   Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
    w Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    ul. Oczapowskiego 6, 10 – 719 Olsztyn, pokój nr 1 lub 3.
    Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2019
Data publikacji:
12.04.2019 14:14
Data aktualizacji:
29.04.2019 08:30
Liczba wyświetleń:
1043
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument