Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...

Decyzja Nr 30/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 marca 2019 roku
 
zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu opiniującego operaty Rybackie
         w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawia się następująco:
           1)     prof. dr hab. Roman KUJAWA,
           2)     dr hab. Piotr HLIWA, prof. UWM,
           3)     dr hab. Jarosław KRÓL, prof. UWM,
           4)     dr hab. Paweł POCZYCZYŃSKI, prof. UWM,
           5)     dr hab. Andrzej SKRZYPCZAK, prof. UWM,
           6)     dr hab. Bogdan WZIĄTEK.”
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Funkcję Sekretarza Zespołu pełni dr inż. Joanna SZYMANOWICZ”.
 
§ 2
Decyzja obowiązuje od 11 marca 2019 r.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2019
Data publikacji:
10.04.2019 13:45
Data aktualizacji:
12.04.2019 14:01
Liczba wyświetleń:
839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec30.pdf335.44 KB