Nr 29/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 
Decyzja Nr 29/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 marca 2019 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.    W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 19 marca 2019 roku, powołuję Komisję
     Antymobbingową w składzie:
       1)   dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – przedstawiciel pracodawcy,
       2)   dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych,
       3)   mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
       4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
       5)   mgr Andrzej Góźdź – kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej.
2.    Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
     Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.04.2019
Data publikacji:
10.04.2019 13:35
Data aktualizacji:
12.04.2019 13:57
Liczba wyświetleń:
813
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec29.pdf314.46 KB