Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki

 
ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Na Wydziale Sztuki tworzy się Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, w skład którego wchodzą:
        1)     Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka,
        2)     Galeria „Stara Kotłownia”.
2.     Chórem im. prof. Wiktora Wawrzyczka kieruje dyrygent, powoływany i odwoływany przez Rektora
     na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki.
3.     Galerią „Stara Kotłownia” kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek
     Dziekana Wydziału Sztuki.
4.     Nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Inicjatyw Artystycznych pełni Dziekan Wydziału Sztuki.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Sztuki oraz
     Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.04.2019
Data publikacji:
10.04.2019 13:30
Data aktualizacji:
12.04.2019 13:37
Liczba wyświetleń:
1136
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz28.pdf256.23 KB