Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 181

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów, które nie są samodzielnymi działkami budowlanymi, położonych w Olsztynie w rejonie ul. Martyniaka (obręb 112 m. Olsztyn), określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni nieurządzonej, stanowiących w ewidencji działki nr 367/5; 367/6; 367/7; 367/8; 367/9; 367/10; 367/11; 367/12; 367/14 o łącznej powierzchni 4677 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej jest załącznikiem do uchwały), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości odpowiednio do nich przyległych.

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
18.09.2007 06:49
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:47
Liczba wyświetleń:
3077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument