UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII

Strona została usunięta dnia: 2 kwiecień, 2019 - 09:03

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anatomii
Czas pracy: pełen etat (37 h/tydzień, praca zmianowa w godz. 07:00-21:00)
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
         Pomoc w przygotowaniu zajęć dydaktycznych oraz pomoc w czasie kolokwiów i egzaminów
         Obsługa sal prosektoryjnych i ich zaplecza (magazyn zwłok, maceratorium, chłodnia)
         Pomoc w przygotowaniu materiału anatomicznego do prac i badan naukowych
         Dokumentacja kolokwiów i egzaminów w postaci zdjęć preparatów anatomicznych oraz ich
      archiwizacja
         Konserwacja i naprawa aparatury laboratoryjnej
         Przestrzeganie tajemnicy służbowej
         Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
         Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy UWM i innych przepisów obowiązujących
      w Uniwersytecie.
         Pracownik zobowiązany jest do wykonywania wszelkich poleceń kierownika jednostki
      organizacyjnej, wiążących się z zakresem jego obowiązków, a nie objętych niniejszym zakresem
      czynności.
 
WYMAGANIA:
   dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
   samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
   dyspozycyjność
   nienaganna kultura osobista.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
     w wersji elektronicznej na adres: anatomia.info@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 kwietnia 2019 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.04.2019
Data publikacji:
02.04.2019 09:03
Data aktualizacji:
02.04.2019 09:03
Liczba wyświetleń:
811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument