Nr 28/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze...

 
Decyzja Nr 28/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dokonuje się następujących zmian:
 1)     § 1 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
      „12) dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-
             Mazurskim w Olsztynie – wybranych na wspólnym zebraniu prezydiów związków
             zawodowych,”,
2)     w § 1 ust. 1 po pkt 15 zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje się pkt 16 o treści:
     „16) prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2019
Data publikacji:
26.03.2019 11:29
Data aktualizacji:
26.03.2019 11:29
Liczba wyświetleń:
806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec28.pdf289.33 KB