Nr 27/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 27/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
       w Olsztynie – wybranych na wspólnym zebraniu prezydiów związków zawodowych.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2019
Data publikacji:
26.03.2019 11:25
Data aktualizacji:
26.03.2019 11:25
Liczba wyświetleń:
1144
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27.pdf249.69 KB