Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw

 
Decyzja Nr 26/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie celu realizacji zadań związanych z wprowadzeniem zmian związanych
z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie – wybranych na wspólnym zebraniu prezydiów związków zawodowych.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2019
Data publikacji:
26.03.2019 11:20
Data aktualizacji:
26.03.2019 11:21
Liczba wyświetleń:
729
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26.pdf267.27 KB