Nr 25/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 16/2019 z dnia13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickim...

 
Decyzja Nr 25/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 16/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dwóch przedstawicieli związków zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie – wybranych na wspólnym zebraniu prezydiów związków zawodowych.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2019
Data publikacji:
26.03.2019 10:27
Data aktualizacji:
26.03.2019 11:15
Liczba wyświetleń:
812
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec25.pdf265.31 KB