Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)

 
Decyzja Nr 24/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 marca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 45 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)
    pkt 18 otrzymuje brzmienie:
    „18) Maciej SIKORSKI (Samorząd Studencki)”,
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020
    przedstawia się następująco:
     1)     dr inż. Scholastyka BARAN (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej),
     2)     dr hab. inż. Marzena MOGIELNICKA-BRZOZOWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     3)     prof. dr hab. Aleksander BIELECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     4)     dr hab. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
          i Budownictwa),
     5)     dr hab. Andrzej KORYTKO (Wydział Humanistyczny),
     6)     dr hab. Anna NOGALSKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     7)     dr hab. Andrzej MATRAŚ, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),
     8)     prof. dr hab. Sławomir ZDUŃCZYK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     9)     dr Magdalena WOJARSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych),
   10)  prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Lekarski),
   11)  dr hab. inż. Iwona GOŁAŚ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),
   12)  dr hab. Marzenna NOWICKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
   13)  dr hab. inż. Tomasz LIPIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),
   14)  dr hab. Hanna GRAJEK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności),
   15)  dr Justyna KRZYWKOWSKA (Wydział Prawa i Administracji),
   16)  dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki),
   17)  dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii),
   18)  prof. dr hab. Ewa DZIKA (Wydział Nauk o Zdrowiu),
   19)  Maciej SIKORSKI (Samorząd Studencki),
   20)  mgr Mateusz RUTYNOWSKI (Samorząd Doktorantów),
   21)  mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka),
   22)  mgr Agnieszka OBRĘBSKA (Biblioteka Uniwersytecka),
   23)  mgr inż. Jolanta OSIECKA-MURAWA (Biblioteka Uniwersytecka),
   24)  mgr Justyna WOJDA (Biblioteka Uniwersytecka),
   25)  mgr Magdalena MALANOWICZ (ZNP),
   26)  Tadeusz KOTOWICZ (NSZZ „Solidarność”).
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2019
Data publikacji:
21.03.2019 12:09
Data aktualizacji:
21.03.2019 12:09
Liczba wyświetleń:
694
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec24.pdf575.78 KB