Nr 22/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w UWM w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...

 
Decyzja Nr 22/2019
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce wprowadza się następujące zmiany:
     1)     w pkt 31 kropkę zastępuje się przecinkiem,
     2)     dodaje się pkt 32 i 33 w brzmieniu:
          a)     „32) mgr inż. Grzegorz GABARA,”
          b)     „33) Krystian FILIPEK.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu ds. wdrożenia w Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    przedstawia się następująco:
     1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
     2)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
     3)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
     4)     dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
     5)     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
     6)     prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI,
     7)     prof. dr hab. Urszula CZARNIK,
     8)     prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ,
     9)     dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM,
   10)     ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ,
   11)     dr hab. Jan JAKÓBOWSKI,  
   12)     prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
   13)     prof. dr hab. Roman KISIEL,
   14)     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
   15)     dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,
   16)     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK,
   17)     dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM,
   18)     dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM,
   19)     ks. dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, prof. UWM,
   20)     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ,
   21)      dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
   22)      dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
   23)     ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM,
   24)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
   25)     prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ,
   26)     prof. dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK,
   27)     prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
   28)     prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK,
   29)     dr inż. Wiesław JASTRZĘBSKI,
   30)     dr inż. Aleksander SOCHA,
   31)     mgr Izabela BAGIŃSKA,
   32)     mgr inż. Grzegorz GABARA,
   33)     Krystian FILIPEK.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2019
Data publikacji:
21.03.2019 09:37
Data aktualizacji:
09.04.2019 13:10
Liczba wyświetleń:
832
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec22.pdf586.02 KB